Rauwe voeding voor Honden

Nutritionele Secundaire Hyperparathyreoïdie (NSH)

Wat is Parathormoon?


Parathormoon (= parathyroïdhormoon, PTH) is een hormoon dat bestaat uit 84 aminozuren en wordt geproduceerd door de bijschildklieren. Samen met vitamine D en calcitonine reguleert PTH de concentratie van het calcium in het bloed. Door een direct effect op de botten en nieren en een indirect effect (via vitamine D) op de darm zorgt PTH voor een verhoging van de calciumspiegel.

 

Werkingsmechanisme van Parathormoon


De PTH producerende cellen in de bijschildklieren bevatten calcium gevoelige receptoren, waardoor deze cellen kunnen reageren op veranderingen in de calciumspiegel van het bloed. Bij een verlaging van de calciumspiegel wordt de productie en afgifte van PTH gestimuleerd. Bij stijging van de calciumspiegel wordt de PTH productie en afgifte geremd. Voor zowel de productie als afgifte van PTH is aanwezigheid van voldoende magnesium nodig. PTH stimuleert de terugresorptie van calcium in de nieren en zet osteoclasten aan om botresorptie te stimuleren, waarbij calcium en fosfaat vrijkomen in het bloed. Daarnaast zorgt PTH voor het verlagen van de fosfaatspiegel door de bevordering van de uitscheiding van fosfaat door de nieren. In de nieren stimuleert PTH ook de vorming van actief vitamine D (1α,25 dihydroxycholecalciferol), die betrokken is bij de opname van calcium in de darm. Hierdoor verschuift de calcium-fosfaat balans ten voordele van calcium. Het PTH kan als een antagonist van calcitonine beschouwd worden, dat in tegenstelling tot het PTH de botafbraak verhindert.

bron: Wikipedia Parathormoon

 

Hyperparathyroïdie


Als de bijschildklieren te hard werken, stijgt het calciumgehalte in het bloed en dat kan hypercalciëmie veroorzaken.

 

Een aantal symptomen van hypercalciëmie zijn:

  • hevige dorst
  • frequent moeten wateren (polyurie)
  • uitgesproken vermoeidheid
  • braken
  • maagpijn

 

De diagnose kan worden gesteld met een bloedonderzoek.

 

Hyperparathyroïdie wordt gedefinieerd als een overmatige secretie van parathormoon (PTH, bloedonderzoek). Dit hormoon wordt afgescheiden door de vier bijschildklieren, die 3 tot 5 mm groot zijn en net achter de schildklier liggen. Het parathormoon houdt het calciumgehalte op peil, zodat het calcium in het botweefsel goed kan worden hernieuwd. Als teveel parathormoon wordt afgescheiden (bijv. bij een gezwel van een bijschildklier of als de 4 bijschildklieren te hard werken, zoals bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie), treedt decalcificatie (of botontkalking) op doordat teveel calcium uit het bot wordt gehaald, waardoor het calciumgehalte in het bloed stijgt.

 

Hyperparathyroïdie veroorzaakt een decalcificatie (of botontkalking) en een stijging van het calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie). De botontkalking leidt tot vaak hevige botpijn die toeneemt bij druk. Breuken zijn mogelijk, zelfs bij een licht trauma. Hypercalciëmie veroorzaakt een dorstgevoel, polyurie (veel wateren), gewichtsverlies, lichamelijke en psychische vermoeidheid, soms depressie, misselijkheid, braken, pijn in de maagstreek door prikkeling van de maag en de alvleesklier en hoge bloeddruk (hypertensie).

Een acute hypercalciëmie kan shock veroorzaken. Het teveel aan calcium wordt door de nieren in de urine uitgescheiden, wat kan leiden tot de vorming van nierstenen en daardoor nierkolieken.

 

bron: http://www.e-gezondheid.be

Angst is een slechte raadgever

 

All Meat Syndrome oftewel NSH wordt door de commerciële diervoederindustrie vaak aangegrepen om mensen schrik aan te jagen. Voer vooral geen vlees, want dat is slecht voor je dier.

 

Het lijkt een term die verzonnen is om de consument aan te sporen om enkel en alleen dat betreffende brok- of blikvoer te kopen. Uiteraard zit er wel een kern van waarheid in deze verkooptruc om fabrieksvoeding aan te prijzen.

All Meat Syndroom calcium tekort

Er zijn veel Engelse en Amerikaanse literatuurstudies te vinden die relateren aan 'All Meat Syndrome', maar eigenlijk is dit geen wetenschappelijke term. All meat diets, Meat based diets, All-meat dog food zijn de juiste benamingen. In het Nederlands wordt het Nutritionele Secundaire Hyperparathyreoïdie (NSH) genoemd. Dit is een aandoening die bij grote hondenrassen, maar ook bij kleine honden en sporadisch ook bij katten kan voorkomen. NSH kan soms bij zogende dieren optreden, wanneer er een verhoogde calciumbehoefte is.

Natural Raw Feeding (NRF) en All Meat Syndrome

 

Binnen het Natural Raw Feeding is er GEEN sprake van een All Meat Syndrome of andere tekorten. Jouw hond, kat of fret krijgt alle vitaminen, mineralen, spoorelementen, aminozuren en gezonde vetten in geheel natuurlijke staat en in de juiste verhoudingen tot dat prooidier binnen, gevoerd over een week of 2 weken.

 

Natuurlijke bronnen zoals dik bevleesde karkassen en vleesbotten zorgen er voor dat jouw carnivoor dagelijks wordt voorzien van een gezonde dosis calcium. Daarnaast zit er in vuile pens ook voldoende calcium, evenals in aanvullende ingrediënten zoals rauwe honing, kefir, eieren, verse kruiden, algen enzovoort.

Gemalen rauwe voeding

 

Er zijn mensen die de mythe 'compleet' en 'in balans' niet los kunnen laten en deze categorie heeft de mogelijkheid om een Kompleet Vers Vlees merk aan hun dieren te voeren. Kompleet Vers Vlees (KVV) is gemalen rauwe voeding, 'compleet' gemaakt door toevoeging van een vitaminen- en mineralenpremix en vezelbronnen. Als de fabrikant voldoet aan de AAFCO/FEDIAF normen, dan mag een KVV in de markt worden gezet als een 'elke dag voeding'. Het zegt verder totaal niets over de rest van de inhoud van het product. Vaak zijn deze voedingen qua toevoeging van premixen beter gedoseerd en niet onderhevig aan oxidatie ten opzichte van fabrieksmatige verhitte voedingen. De kans op All Meat Syndrome is zodoende niet aanwezig.

 

Ook zijn er relatief hoogwaardige (grof) gemalen rauwe voedingen te koop in de verhouding tot een prooidier, bestaande uit dik bevleesde karkassen als natuurlijke calciumbron, orgaanvlees en spiervlees van 1 diersoort, eventueel aangevuld met groentes, kruiden en aanvullende vetzuren. Tegenwoordig zie je steeds meer vleesmixen ontstaan op basis van 4 tot 5 diersoorten in 1 rol. Daarvan zijn dan bepaalde bestanddelen gebruikt die zo'n mix 'compleet' zouden maken. Hieraan wordt geen premix toegevoegd en deze voedingen voldoen in die zin vaak niet om het als 'complete voeding' te verkopen. Voldoende variatie in verschillende diersoorten en af en toe wisselen met een paar hoogwaardige merken zorgt voor een goed aminozurenpatroon en waarborgt de vitaminen- en mineralenbalans. Ook bij deze voedingsmogelijkheid is er geen sprake van All Meat Syndrome.

 

Enkelvoudige gemalen voedingen bevatten geen premix of andere toevoegingen en kunnen bestaan uit gemengde soorten orgaanvlees of alleen spiervlees van een bepaalde diersoort of alleen gemalen karkassen van een bepaalde diersoort. Hieraan wordt verder niets toegevoegd en deze voedingen zijn niet 'compleet'. Het vereist dan wat inlezen om je de prooidiertheorie eigen te maken, zodat je jouw prooidier zelf kan simuleren met de middelen die je tot je beschikking hebt en jouw dier toch alles binnen krijgt wat het nodig heeft.

Vul je al deze voedingsmogelijkheden aan met ingrediënten zoals rauwe honing, kefir, eieren, verse kruiden, algen enzovoort, dan is dat alleen maar een meerwaarde. Laat de indoctrinatie los dat alles wat een hond of kat nodig heeft in een zak met brokken of blikvoer zit.

 

Fabrieksmatige voeding vervangen door verse voeding is voor honden en katten net zo belangrijk als voor de mens!

All Meat diet calcium tekort hond

Calcium is een belangrijk mineraal, maar kan niet op zichzelf functioneren. Bepaalde vitaminen en mineralen gaan een interactie aan, zodat ze elkaar in werking versterken. Vitamine D bevordert bijvoorbeeld de calciumopname. Er zijn echter ook combinaties die elkaars werking opheffen. Teveel calcium belemmert de opname van fosfor, magnesium, zink en ijzer. Dat heeft dan weer invloed op de vitamine A concentratie in het lichaam. In tegenstelling tot gekunstelde verhitte fabrieksvoeding is een menu volgens het Natural Raw Feeding volledig opneembaar voor een carnivoor in goede gezondheid. De kans op over- of onderdosering van vitaminen en mineralen is hierdoor nihil. Als je zo optimaal mogelijk wilt voeren en niet vertrouwt op fabrieksmatige voeding, dan is Natural Raw Feeding het beste wat je kunt geven.

Wanneer een dier voor een lange periode eenzijdig gevoerd wordt met voeding die veel fosfor bevat en geen calcium, dan reageren één of meerdere parathyreoïden, dat zijn de vier kleine bijschildklieren die vlak naast de schildklier liggen, met het aanmaken van een overvloed aan Parathormoon (parathyreoïd hormoon of PTH).

Raw Meat Syndroom calcium tekort vlees